Ik wil zelf een wedstrijd organiseren  voor maximum 40 deelnemers en vul onderstaand formulier in, 

Op deze website zullen de  deelnemerslijsten staan en info bij kalender over de betreffende wedstrijd.

 

Na betaling van 20€ op IBAN BE57 7370 5311 6435 komt uw wedstrijd op de kalender,

onkosten voor beheer site, uitslagen en lijsten zijn 1€ per deelnemer dus bij 4 deelnemers krijgt u 16€ terug gestort na afsluiting van uw deelnemerslijst 

Wij zorgen voor de betalingen van de deelnemers

 De betaling op uw rekening zal gebeuren een week voor uw wedstrijd

Inschrijvingen voor lopers is mogelijk tot ten laatste een week voor uw evenement

De tijden dient u zo snel mogelijk na afloop te mailen naar ditismijnpostlijn@msn.com

zodat wij de uitslag kunnen maken voor u.

Loopt u door een natuurgebied waar u pijlen wil hangen doe dan gewoon even een melding, ik wil gerust helpen met wat je juist waar moet vragen.

 

Algemene voorwaarden :   

 

1.De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld dat binnen de week na inschrijving betaald moet worden.  Indien dit niet zo is schrappen we u van de lijst en is het niet meer mogelijk om alsnog voor hetzelfde evenement in te schrijven !

 

2. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

 

3. Verzekering lichamelijke ongevallen is standaard niet inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers. Indien dit is inbegrepen gaat dit duidelijk vermeld staan op de site.

 

4. De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard 

5.De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het evenement.

 

6. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort evenementen en zullen  steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode is ten allen tijde geldig.

 

6.1  De deelnemers zijn verplicht om het opgelegde parcours en aantal rondes van de organisator af te leggen om een geldige uitslag te bekomen.  Plots een ronde in de andere richting lopen omdat het u beter uitkomt en dergelijke toestanden worden niet toegelaten. 

6.1.2 Bij een challenge zal de uitslag per volledig afgelegde ronde opgemaakt worden en tellen halve rondjes of stukken van een ronde nooit mee.

 

7. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

 

8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

9. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden ( dit betreft voornameijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

 

10. ANNULATIES: In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Ook het overzetten van een inschrijving naar een evenement op een andere datum is niet mogelijk.