Kijk goed !!  bij de kalender staat het inschrijfbedrag en rekeningnummer van uw wedstrijd !! 


Algemene voorwaarden :   

 

1.De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Deze moet gebeuren binnen de zeven dagen.

Indien dit niet zo is schrappen we u van de lijst en is het niet meer mogelijk om alsnog voor hetzelfde evenement in te schrijven ! 

 

2. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

 

3. Verzekering lichamelijke ongevallen is standaard niet inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers. Indien dit is inbegrepen gaat dit duidelijk vermeld staan op de site.

 

4. De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard 

5.De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het evenement.

 

6. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort evenementen en zullen  steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode is ten allen tijde geldig.

 

6.1  De deelnemers zijn verplicht om het opgelegde parcours en aantal rondes van de organisator af te leggen om een geldige uitslag te bekomen. 

6.1.2 Bij een challenge zal de uitslag per volledig afgelegde ronde opgemaakt worden en tellen halve rondjes of stukken van een ronde nooit mee.

 

7. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

 

8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

9. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden ( dit betreft voornameijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

 

10. ANNULATIES: In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Ook het overzetten van een inschrijving naar een evenement op een andere datum is niet mogelijk.